Gia sư toán 11 tại Vinh - Phép biến hình phần 3

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y -2 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1; -1) tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc – 45 độ.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Phép biến hình phần 1

Hai bến xe A và B nằm trên hai phía của một con sông . Hai bờ sông biểu thị bằng hai đường thẳng song song . Người ta xây một cây cầu CD bắc qua sông vuông góc với hai bờ sông ( C nằm ở bờ có bến xe A) . Hỏi phải xây cầu ở vị trí nào để đoạn đường gấp khúc ACDB là ngắn nhất?

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Đạo hàm

Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc ngược lại, hoặc vế trái và vế phải cùng bằng một biểu thức trung gian. Đạo hàm của hàm số bằng 0 thì suy ra hàm số đó là hàm hằng (vì (C)’ = 0 với C là hằng số).

Gia sư toan 11 tai tp Vinh - Tính liên tục của hàm số

*Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng K và . Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu . *Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó. * Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục trên một đo ạn [a;b ] nếu nó liên tục trên khoảng (a;b)

Gia sư toán lớp 11 tại TP Vinh - Giới hạn của hàm số

Số L được gọi là giới hạn của hàm số y=f(x0) khi x dần tới xo nếu với dãy số (xn)

Gia sư toán lớp 11 - Giới hạn dãy số

*Dãy số (un) được gọi là có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực,nếu có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý,kể từ số hạng nào đó trở đi.

Gia su taon 11 tai Vinh - Dãy số, cấp số

Các dạng toán liên quan đến cấp số nhân. + Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số nhân. + Dạng 2: Chứng minh bộ số lập thành một cấp số nhân. + Dạng 3: tìm điều kiện của tham số đệ ba số lập thành cấp số nhân. + Dạng 4: tìm các phần tử của một cấp số nhân. + Dạng 5: tính tổng.

Gia sư toán 11 tại Vinh - Tổ hợp và xác suất

- Các khái niệm. - Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. - Kỳ vọng.

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh - Phương trình lượng giác

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

Gia sư toán lớp 11 tại thành phố Vinh - Hàm số ượng giác

+ Tập xác định của hàm số lượng giác + Biểu diễn các hàm số lượng giác trên đường tròn. + Xét tính chẳn lẻ của hàm số lượng giác

Phương pháp học toán hiệu quả - Gia sư toán lớp 1 2 3 5 5 6 7 8 910 11 12 tại Vinh

Đừng cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ về toán học trong một ngày. Tìm một chủ đề bạn thích và dành thời gian để tìm hiểu các định lý, công thức và thực hành các bài tập mẫu, ví dụ như đo lường hoặc đồ thị hay hình học không gian.

Gia su toan 10 tai Vinh - Phương trinh dương tron

Đường tròn tâm I(a, b) bán kính R có phương trình là: (x - a)2 + (y - b)2 = R2 (1)

Video

Bản đồ