Thiếu giáo viên nhưng sinh viên sư phạm vẫn thất nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, nhu cầu dạy 2 buổi một ngày và tăng cường một số môn Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc...

Video

Bản đồ