Nguyện vọng

»

Cách làm tròn điểm thi môn trắc nghiêm và làm tròn điểm tổng

 

CÁCH QUY TRÒN ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MÔN TRẮC NGHIỆM VÀ CÁCH LÀM TRÒN ĐIỂM TỔNG

cách quy tròn điểm thi đại học đối với môn trắc nghiệm và cách làm tròn điểm tổng.

Gia sư Alpha  xin giới thiệu 2 quy tắc này để các thí sinh có thể tự tính được điểm thi của mình.
 

Cách quy tròn điểm bài thi môn trắc nghiệm


Thang điểm cho mỗi câu hỏi ở bài thi trắc nghiệm là như nhau. Chính vì thế nhiều thí sinh cứ tính số câu đúng để quy điểm ra thang 100. Sau đó thì quy đổi ra thang điểm 10 bằng cách chia cho 10. Cách làm này dẫn đến có các điểm lẻ như 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 trong khi trên thực tế thì không tồn tại con số điểm thi như vậy mà bài thi chỉ có thể lẻ 0,25; 0,5; 0,75. Vậy quy đổi như thế nào để ra mức điểm này?

Việc quy đổi từ thang điểm 100 sang thang điểm 10 do máy tính tự động làm. Nguyên tắc quy đổi dựa trên quy luật toán học. Có lẽ cách nói này là khá trừu tượng nên rất ít thí sinh hiểu được. Chính vì thế chúng tôi sẽ nói rõ ngay ở dưới đây.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến 5 mức như sau: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. Thuật toán quy tròn là điểm lẻ gần với cận nào thì sẽ được quy tròn thành cận đó.

Tôi xin đưa ra 4 ví dụ để các bạn thí sinh nhìn rõ được vấn đề này:

Ví dụ 1. Một thí sinh làm đúng được 31 câu (trên tổng số 50 câu của bài thi) thì nếu quy ra thang điểm 10 như cách thí sinh tính sẽ là 6,2 điểm. Rõ ràng mức 0,2 nằm trong khoảng giữa 0-0,25 và gần cận 0,25 hơn nên thí sinh sẽ được làm tròn lên thành 6,25.

Ví dụ 2. Một thí sinh khác làm đúng được 32 câu thì quy theo cách tính thông thường sẽ là 6,4 điểm. Mức 0,4 nằm trong khoảng 0,25-0,5 và gần với cận 0,5 hơn nên thí sinh sẽ được làm tròn lên thành 6,5.

Ví dụ 3. Nếu một thí sinh làm đúng 33 câu thì quy ra điểm 10 sẽ được 6,6 điểm. Mức 0,6 nằm giữa 0,5-0,75 và "gần" 0,5 hơn nên điểm thi của thí sinh đó sẽ là 6,5.

Ví dụ 4. Thí sinh làm bài đúng 34 câu khi quy sang thang điểm 10 sẽ là 6,8 điểm. Mức 0,8 nằm trong khoảng 0,75-1 và gần cận 0,75 hơn nên thí sinh sẽ được làm tròn thành 6,75.

Cách làm tròn tổng điểm 3 môn thi


Việc quy tròn điểm tổng do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

Ví dụ. Một thí sinh có tổng điểm 3 môn thi là 18,25 thì được làm tròn thành 18,5. Một thí sinh khác có điểm tổng là 17,75 thì được làm tròn thành 18,0.
 
Hy vọng qua bài viết này, các thí sinh có thể hiểu và tính được điểm thi các môn trắc nghiệm cũng như điểm tổng của cả 3 môn.

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ