Nguyện vọng

»

NV2 Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 

Điểm NV2 Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 
 
Mã trường: DTF
STTMã ngànhTên nghànhKhối thiĐiểm xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D220204Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-AnhD1, D41360Chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ
2D140234Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-AnhD1, D41380Chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ
3D140232Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-AnhD1,D21330Chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ
4D220203Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-AnhD1,D31330Chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ
5C140231Cao đẳng: Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-AnhD11043Chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ(hệ cao đẳng)

Ghi chú:  Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ