Gia sư môn Toán

»

Công thức tính diện tích và thể tích các hình khối cơ bản

 

Công thức tính diện tích và thể tích các hình khối cơ bản

 

Dưới đây là công thức tính diện tích hình phẳng và công thức tính thể tích các khối cơ bản. Các thầy cô và các em có thể xem và vận dụng trong giải toán Hình học Sơ cấp.

1. Công thức tính diện tích: Hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tứ giác, hình thoi, hình tròn, hình quạt, hình viên phân, hình vành khăn, diện tích đa giác ngoại tiếp hình tròn, diện tích đa giác nội tiếp hình tròn.

 

Hình tam giác (C1)

Hình tam giác (C2)
Hình thang

Hình tứ giác

Hình thoi
Hình tròn

Hình quạt (C1)

Hình quạt (C2)
Hình viên phân

Hình vành khăn

Đa giác ngoại tiếp hình tròn
Đa giác nội tiếp hình tròn

 

 
      2. Công thức tính thể tích: Hình cầu, hình chóp cầu, hình đối cầu, hình quạt cầu, hình lăng trụ đều, hình lăng trụ tam giác, hình xuyến, hình xoắn, hình nón, hình nón cụt, hình chóp đều, hình chóp cụt đều, hình tứ diện, hình quạt cầu…
 

 

Thể tích hình cầu

Thể tích hình chóp cầu (C1)
Thể tích chóp cầu (C2)

Thể tích hình đối cầu

Thể tích hình quạt cầu
Thể tích hình nón

Thể tích hình

Thể tích hình chóp đều
Thể tích hình chóp cụt đều

Thể tích hình trụ

Thể tích hình Lăng trụ đều

 

Thể tích hình lăng trụ tam giác

Thể tích hình tứ diện
Thể tích hình xoắn
 

Thể tích hình xuyến

TIN KHÁC

Video

Bản đồ