Tin TUYỂN SINH

»

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2016

 

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2016

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2016.

Theo đó, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn.


I. Cấu trúc đề thi bài thi ĐGNL - ĐHQGHN 2016.

1. Cấu trúc chung:

Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn

1.1. Phần bắt buộc bao gồm:

a) Tư duy định lượng 1: Kiến thức Toán học

b) Tư duy định tính 1: Kiến thức Ngữ văn

Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau:

- Kiến thức trong chương trình lớp 10:10%

- Kiến thức trong chương trình lớp 11: 20%

- Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%.

1.2. Phần tự chọn: Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung dưới đây:

a) Khoa học Tự nhiên

b) Khoa học Xã hội

Cơ cấu kiến thức trong phần tự chọn được phân bổ như sau:

– Kiến thức trong chương trình lớp 11: 30%

– Kiến thức trong chương trình lớp 12:70%

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian thực hiện là 195 phút.

 

2. Cấu trúc đề thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016 (Chi Tiết)

Phần nội dung

Lĩnh vực kiến thức

Dạng câu hỏi

Số câu hỏi

Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

Phần bắt buộc

Tư duy định lượng 1 Toán học  (80 phút)

Đại số; Hình học; Giải thích; Thống kê và xác suất sơ cấp

35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn/một đáp án duy nhất, 15 câu tự tìm ra đáp án

50 câu

Năng lực tư duy định lượng với các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đo lường, sáng tạo

Tư duy định tính 1 Ngữ văn (60 phút)

Dữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật ,…

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/một đáp án duy nhất

50 câu

Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề.

Phần tự chọn (Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung)

Tư duy định lượng 2 Kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học (40 câu/55 phút)

Vật lý: Cơ học, Điện học, Quang học, Từ trường, Vật lý hạt nhân nguyên tử và Lượng từ ánh sáng

Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

15

Năng lực tư duy định lượng, ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Vật lý

Hóa học : Hóa học đại cương (các nguyên tố, cấu tạo nguyên tử); Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ

Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

15

Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Hóa học

Sinh học: Sinh học cơ thể, Di truyền và biến dị, Tiến hóa

Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

10

Năng lực tư duy định lượng ở các cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải quyết vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Sinh học

Phần nội dung

Lĩnh vực kiến thức

Dạng thức câu hỏi

Số câu hỏi

Đo lường năng lực (Mục tiêu đánh giá)

Tư duy định tính 2. Kiến thưc Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (40 câu /55 phút)

Lịch sử: Lịch sử thế giới cận – hiện đại, lịch sử Việt Nam cận – hiện đại …

– Đọc hiểu

15

Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Lịch sử.

– Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa lý dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tê, Địa lý các ngành kinh tế, Địa lý các vùng kinh tế

– Đọc hiểu;

15

Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Địa lý

– Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng duy nhất

Giáo dục công dân: Nhà nước và pháp luật; Hàng hóa – tiền tệ – thị trường; Kinh tế hàng hóa; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Các chính sách về giáo dục –đào tạo, khoa học – công nghệ; văn hóa; quốc phòng – an ninh….

– Đọc hiểu

10

Năng lực tư duy định tính với các cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích suy luận, đánh giá, giải quyết vấn đề thông qua lĩnh vực Giáo dục công dân

Tổng (195 phút)

 

140 câu

 

 

               TIN KHÁC

Video

Bản đồ