Gia sư môn Hóa học

»

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 .

 Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 .

 

Đáp án đề thi môn hóa khối A năm 2014 tất cả các mã đề: 259, 357,468, 596, 825, 973. Đáp án được giải bởi các thầy cô của trung tâm

 
Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 259 
1C11B21D31A41A
2C12B22A32A42C
3C13B23A33B43A
4A14D24A34A44B
5C15D25D35D45D
6B16D26C36C46A
7D17B27A37D47B
8C18D28D38B48C
9C19B29D39C49B
10C20A30B40D50B

 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 357 
1 D11 B21 B31 C41 D
2 A12223242
3 C13233343
4 B14243444
5 B15253545
6 D16263646
7 B17273747
8 D18283848
919293949
1020304050

 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 46
1 A11 B21 B31 B41 A
2 B12 A22 A32 D42 A
3 B13 B23 B33 C43 D
4 D14 D24 C34 C44 D
5 B15C25 C35 C45 C
6 D16 D26 A36 A46 C
7 A17 D27 B37 B47 C
8 A18 D28 C38 D48 B
9 A19 C29 A39 C49 C
10 D20 B30 C40 D50 A

 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 596 
1B11 D21 A31 A41 A
212223242
313233343
414243444
515253545
616263646
717273747
818283848
919293949
1020304050

 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 825
1 A11 A21 D31 D41 D
212223242
313233343
414243444
515253545
616263646
717273747
818283848
919293949
1020304050

 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 973
1 B11 A21 B31 A41 C
2 B12223242
313233343
414243444
515253545
616263646
717273747
818283848
919293949
1020304050

 

 

Video

Bản đồ