CLB GV TRẺ TP VINH

»

Bình luận đề minh họa Môn toán 2019 của Bộ GD-ĐT

Bình luận đề minh họa

Môn toán 2019 của Bộ GD-ĐT

I,Cấu trúc đề

1,Phạm vi chương trình

+ Lớp 12 : 44 câu chiếm 88%

+ Lớp 11 : 5 câu chiếm 10%

+ Lớp 10 : 1 câu chiếm 2%

2, Múc độ phân hóa

-         Nhận biết: 15 câu = 30%

-         Thông hiểu: 15 câu = 30%

-         Vận dụng: 10 câu = 20%

-         VDC: 10 câu = 20%

3, Nội dung kiến thức

 

Lớp

 

Nội dung

Số câu

 

Tổng

Cơ bản

Vận dụng

VDC

 

 

     12

Hàm số

Mũ – Loga

NH- Tích phân

Số phức

Thể tích

Khối tròn xoay

Hình Oxyz

7

5

3

3

2

2

5

2

2

2

1

 

1

1

 

3

 

1

1

1

 

2

 

12

7

6

5

3

3

8

 

 

11

Góc – khoảng cách

Tổ hợp - xác suất

CSC - CSN

1

1

1

1

 

1

2

2

1

10

PT - BPT

 

 

1

1

 

II, Nhập xét đề thi

-         Độ khó của đề giảm tương đối so với năm 2018.

-         Các câu hỏi sắp xếp ở mức từ dễ đến khó.

-         Học sinh TB – TBK có thể đạt 6 đến 7 điểm.

-         Dự đoán đề thực tế sẽ nâng mức khó hơn so với đề minh họa.

-         Trong đê có khoảng 20 câu sử dụng được máy tính để giải.

-         Các phần: mũ – loga, khối tròn xoay, góc – khoảng cách, CSC – CSN không có câu VDC.

  

 Thầy Lê Văn Thành - Giáo viên Toán CLB giáo viên trẻ thành phố Vinh

 

Video

Bản đồ