Khai giang giảng lớp dành cho học sinh lớp 10 lên lớp 11

Trung tâm gia sư luyện thi Alpha thành phố Vinh thường xuyên mở lớp luyện thi chuyển cấp, tốt nghiệp, đại học, ... các môn Toán, Lý, Hoá, Tiếng Anh, Văn, Sử, Địa tại trung tâm, số học sinh mỗi lớp 2 đến 20 học sinh, do các giáo viên trung tâm trực tiếp đứng lớp.

Khai giảng lớp LTĐH năm 2014

Khai giảng lớp luyện thi đại học dành cho học sinh lớp 13 Thời gian: 8h, 15h, 19h ngày 12/10/2013 Các môn: Toán – Lý – Hoá – Anh

Khai giảng lớp luyện thi đại học môn Hoá dành cho học sinh lớp 12

Khai giảng lớp luyện thi đại học môn Hoá dành cho học sinh lớp 12 tại thành phố Vinh và phụ cần.

Khai giảng lớp LTĐH cấp tốc 2014

Thời gian: Thứ 6 ngày 06 / 06 / 2014

Khai giảng lớp LTĐH 2014

Thông báo: Khai giảng lớp LTĐH 2014 Thời gian: Môn Toán: 5h chiều thứ 2 ngày 18 âm lịch tức ngày 17/2

khai giảng lớp LTĐH 2014 dành cho học sinh lớp 12 và 13

Trung tâm gia sư, luyện thi Alpha thành phố Vinh khai giảng lớp LTĐH 2014 dành cho học sinh lớp 12 (học buổi chiều, tối) và 13 (học buổi sáng)

Gia sư Toán miễn phí tại trung tâm gia sư luyện thi ALpha

Gia sư Toán miễn phí tại trung tâm gia sư luyện thi ALpha (đăng kí nhanh kẻo mất lượt)

Mỡ thêm văn phòng giao dịch tại Trung tâm thương mại Diễn Châu

Mỡ thêm văn phòng giao dịch tại Trung tâm thương mại Diễn Châu Trung tâm gia sư , luyện thi ALpha thành phố Vinh mỡ thêm văn phòng giao dịch tại Trung tâm thương mại Diễn Châu, vậy kính báo cho phụ huynh học sinh có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Khai giảng lớp luyện thi đại học cấp tốc tại Trung tâm gia sư , luyện thi ALpha thành phố Vinh

Trung tâm thường xuyên mở lớp luyện thi chuyển cấp, tốt nghiệp, đại học, … tại trung tâm, số học sinh mỗi lớp 5 đến 20 học sinh, do các giáo của trung tâm trực tiếp đứng lớp.

Video

Bản đồ