CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN – HÀN QUỐC

1. Đối tượng tham gia: - Nam/nữ, tuổi từ 18 đến 28, tốt nghiệp từ THPT trở lên (tốt nghiệp CĐ, ĐH là lợi thế). - Tuyển sinh liên tục, nhập học chính vào tháng 1 – 4 – 7 – 10 (Nhật); 3 – 6 – 9 – 12 (Hàn

Video

Bản đồ