Hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm

Trích dẫn :

 

Hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm bài thi tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sử dụng mẫu giấy thi trắc nghiệm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để dùng cho bài thi tổ hợp. Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 9 cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng phiếu TLTN để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

 

1, Thí sinh cần giữ Phiếu cho phẳng, không bôi bẩn, không làm nhàu, rách nát;

2, Ghi đầy đủ, rõ ràng các mực từ 1 đến 8 như sau:

- Các phần: Kỳ thi, Bài thi, Ngày thi, Hội đồng thi, Điểm thi, Phòng thi số, Họ và tên thí sinh, Ngày sinh, Chữ ký của thí sinh, Phần ô trống phía trên của cột Số báo danh và mã đề thi: Ghi bằng bút bi màu xanh hoặc màu đen;

- Số báo danh ghi tại mục 7 là 6 chữ số cuối của phần số báo danh (phần số);

- Tại mục 7 và 8, ngoài việc ghi chữ số vào ô trống, thí sinh nhất thiết phải tô kín bằng bút chì các ô tròn trong bảng số phía dưới tương ứng với chữ số đã ghi;

3, Phần trả lời: Số thứ tự các phương án trả lời (A, B, C, D) là tương ứng với thứ tự câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín bằng bút chì một ô tròn tương ứng với một phương án trả lời mà thí sinh cho là đúng;

4, Thí sinh không được tô vào phương án có số thứ tự không tương ứng với câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi.

Chú ý: Dùng bút chì tô kín các ô tròn tương ứng với phần số báo danh, mã đề thi và phần trả lời trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 50. Trong trường hợp một ô đã tô mà muốn hủy bỏ thì phải dùng tẩy để tẩy sạch vết tô của ô đó;

* Lưu ý: xem mẫu phiếu TLTN được sử dụng cho bài thi tổ hợp trong tập đình kèm

MauPhieuKT2018.pdf


 Tập tin đính kèm
 
 

Video

Bản đồ