Tài liệu

» Tổng hợp

Đề, đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 bài thi KHTN của liên trường

Trích dẫn :

 * Môn Vật lí

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Vật lí (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn Hóa học

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Hóa học (tất cả các mã đề): Tại đây

* Môn Sinh học

- Tải đề thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học - Mã đề 201: Tại đây

- Tải đề thi thử  THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học - Mã đề 202: Tại đây

- Tải đáp án thi thử THPT quốc gia lần 2 năm 2019 môn Sinh học (tất cả các mã đề): Tại đây

                                                                                           BTC

Video

Bản đồ