Thông báo

»

Khai giang giảng lớp dành cho học sinh lớp 10 lên lớp 11

 

Dành cho học sinh lớp 10 lên lớp 11


KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC MỚI 2014 - 2015

Luyện thi Đại học ngay từ lớp 11 (dành cho học sinh lớp 10 lên 11)

Chương trình học

Lớp T: Nâng cao kết quả trên trường, kết hợp luyện thi đại học kiến thức trọng tâm quan trọng 
của lớp 10, lớp 11.

Giai đoạn 1 (Tháng 7 - Tháng 11)

Ôn tập lại các kiến thức trọng tâm ôn thi Đại học trong chương trình 10.

Giảng dạy chi tiết toàn bộ kiến thức trong học kỳ I, dạy trước chương trình học trên lớp 2 tuần và 
hướng dẫn học sinh giải nhiều dạng bài tập.

Giai đoạn 2 (Tháng 11 - Tháng 12)

Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong giai đoạn 1, tập trung vào phần kiến thức trong phạm vi 
thi học kỳ I, để học sinh đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ tại trường. Đặc biệt đi sâu vào phần 
kiến thức nằm trong giới hạn chương trình ôn thi đại học thuộc kiến thức học kỳ I lớp 10 hoặc 11.

Giai đoạn 3 (Tháng 12 - Tháng 3 năm 2015)

Giảng dạy chi tiết toàn bộ kiến thức trong học kỳ II, dạy trước chương trình học trên lớp 2 tuần và 
hướng dẫn học sinh giải nhiều dạng bài tập trong phạm vi kiến thức của học kỳ này.

Giai đoạn 4 (Tháng 4 năm 2015)

Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong các giai đoạn trước, tập trung vào phần kiến thức trong 
phạm vi học kỳ để học sinh đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ tại trường. Đặc biệt đi sâu vào 
phần kiến thức nằm trong giới hạn chương trình ôn thi đại học thuộc kiến thức lớp 10 hoặc 11.

Lớp R: Luyện thi Đại học theo chuyên đề

Học các chuyên đề luyện thi Đại học thuộc nội dung kiến thức lớp 10 và 11.

Hệ thống các kiến thức cơ bản và mẹo nhớ công thức cần nhớ về chuyên đề đó.

Đưa ra các bài tập từ đơn giản đến phức tạp để học sinh vận dụng làm
.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Vì tương lai con em chúng ta, hãy liên hệ với chúng tôi ngay từ hôm nay

 TRUNG TÂM GIA SƯ, LUYỆN THI ALPHA THÀNH PHỐ VINH

       Địa chỉ: Số 04 - Ngõ 03 - Đường Tân Hùng - Tp.Vinh

(Gần Đại học y khoa Vinh)

Điện thoại : 0917.638.972 – 0984.638.972

Emai: trungtamgiasu.alpha@gmail.com

Website :http://giasualpha.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/giasualpha/


TIN KHÁC

Video

Bản đồ