Thông báo

»

Đón xem chương trình giải đề thi đại học khối A, A1, B, C, D năm 2014 trực tuyến do các giáo viên củaTTGSLT Alpha giải

 THÔNG BÁO 2

Đón xem chương trình giải đề thi đại học khối A, A1, B, C, D năm 2014 trực tuyến do các giáo viên của trung tâm gia sư Alpha giải.
Khối A, A1: ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2014
Khối B, C, D: ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2014
Cao đẳng: 15 và 16 tháng 7 năm 2014
Xem tại: 
https://www.facebook.com/groups/giasualpha/
https://www.facebook.com/giasu.alpha.So4.Ngo3.TanHung.TPVinh
https://www.facebook.com/giasu.alpha.tpvinh

TIN KHÁC

Video

Bản đồ