Gia sư môn Lịch sử

»

Cách học Sử dễ hiểu, nhanh thuộc, nhớ lâu!

Sau mỗi kì thi Đại học, hoàng loạt báo chí lại đưa tin về những thông tin liên quan tới chất lượng bài thi môn Lịch Sử của những sĩ tử. Đây được coi là môn thi “ khoai” nhất đối với các sĩ tử dự thi khối C bởi đây là môn học có khối lượng kiến thức khá lớn và nhiều sự kiện nên nếu không học 1 cách khoa học sẽ rất dễ nhầm lẫn.

gia-su-duc-minh-hoc-lich-su-nhanh-thuoc-nho-lau

Kiến thức "đồ sộ" của môn Lịch Sử

 

Dưới đây là một vài chia sẻ về cách học môn Lịch Sử dễ hiểu, nhanh thuộc, nhớ lâu, sẽ giúp ích cho các bạn nhiều đó!

 

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng Lịch sử nhiều năm nay chủ yếu nằm trong chương trình và sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 gồm 2 phần: Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam. Trong đó, phần Lịch sử Việt Nam thường chiếm 2/3 lượng kiến thức và số lượng câu hỏi trong đề thi.

 

Phần Lịch sử Việt Nam


Chương trình thi là thời kỳ 1919 - 2000.  Thời kì này sẽ được chia thành nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và mỗi giai đoạn lịch sử sẽ có các sự kiện nổi bật. Chính vì vậy, các bạn nên học theo một cấu trúc chung cho tất cả các giai đoạn lịch sử như sau:

 

+ Nội dung cơ bản  của cách mạng Việt Nam là gì?

 

+ Nhiệm vụ cốt lõi của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn này là gì?

 

+ Có những sự kiện tiêu biểu nào?  Sự kiện nào tiêu biểu nhất ?

gia-su-duc-minh-hoc-lich-su-nhanh-thuoc-nho-lau

Chiến thắng Điện Biên Phủ sự kiện nổi bật của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1954

 

Ví dụ:
Giai đoạn từ 1919 - 1930

 

Nội dung chính, nhiệm vụ chính của cách mạng Việt Nam cần phải giải quyết là quá trình đấu tranh để xác lập khuynh hướng cứu nước mới khi ngọn cờ phong kiến đã thất bại và khuynh hướng dân chủ tư sản đã lỗi thời.

 

Kiến thức khởi đầu làm tiền đề cho nhiều vấn đề khác của giai đoạn này là chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp liên quan đến: sự chuyển biến về kinh tế và sự phân hóa xã hội, phong trào yêu nước, phong trào công nhân, hoạt động cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.


Sự kiện kết thúc cho giai đoạn này là việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930 ) đánh dấu sự thắng thế hoàn toàn của khuynh hướng cứu nước vô sản và sự xác lập quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản, là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

 

Tóm lạivấn đề cốt lõi nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn này là quá trình chuẩn bị thành lập Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức.

 

Phần lịch sử thế giới


Cách học dễ nhớ nhất là ôn tập theo từng vấn đề trên cơ sở bài Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000. Để  tránh sự nhầm lẫn về kiến thức và sự kiện, bạn nên lập biểu những sự kiện chính theo từng vấn đề và sơ đồ hoá  kiến thức theo từng nội dung chủ yếu sẽ hiệu quả hơn.

 

Chúc các bạn thi tốt!

Video

Bản đồ