Gia sư môn Địa lý

»

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý

 

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý

25THÁNG 12
Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý

Tính tốc độ tăng trưởng (%) Địa lý:

Số liệu tuyệt đối với các đơn vị khác nhau, thì phải tính tốc độ tăng trưởng của từng sản phẩm so với giá trị của năm gốc như sau:

Lấy năm đầu tiên làm năm gốc bằng 100%, vậy tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm gốc là:

fffffffffffff

 

toc do tang truong 1

Ví dụ đương 2

Video

Bản đồ