Gia sư các môn tiểu học

»

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3,4,5 - Gia sư Tiếng Anh tại tp Vinh

 

Một năm học mới lại bắt đầu, các bậc phụ huynh và các bạn gia sư Tiểu học cũng bắt đầu nên kế hoạch để năm học này của các em có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Kết quả học tập là kiến thức, kỹ năng và thái độ học sinh đạt được qua học tập và rèn luyện ở từng môn học trong chương trình học tại trường. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, kết quả học tập là sự so sánh giữa những gì mà học sinh đạt được so với mục tiêu đề ra. Bởi vậy, để có thể giúp học sinh Tiểu học đạt được kết quả học tập tốt thì phụ huynh và các bạn gia sư Tiểu học cần biết được tiêu chí đánh giá và cấu trúc bài thi của các môn học. 
Dưới đây là hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, 4 và 5, phụ huynh và các bạn gia sư Tiểu học đặc biệt là 
gia sư Tiếng anh lớp 3, 4 và 5 có thể tham khảo:
1. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc biên soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ cho mọi đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác nên cho nghe bằng máy và có thể sử dụng giáo viên bộ môn khác coi kiểm tra phần nghe, đọc-viết.
- Các câu hỏi phải viết bằng tiếng Anh với tiêu chí ngắn gọn, quen thuộc và phải có câu trả lời mẫu. Mỗi bài không quá 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).
2. Cấu trúc bài kiểm tra
Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia làm 3 phần (Part).
Part I. Listening (20’)
Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.
Question 1. Listen and number.
Question 2. Listen and colour.
Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and match.
Question 4. Listen and tick./ Listen and circle.
Question 5. Listen and complete.
Part II. Reading and writing (15’)
Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.
Có sự khác biệt về yêu cầu giữa các lớp như sau:
Lớp 3:
Question 6.Look and read. Put a tick ()or a cross () in the box.
Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line.
Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
Lớp 4:
Question 6. Look and read. Put a tick () or a cross ( ) in the box
Question 7. Read and write the suitable words in the gaps.
Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
Lớp 5:
Question 6. Choose the correct words and put them in the line.
Question 7: Read and colour. Insert the missing letters in the gaps.
(2 x 0,25 đ/màu + 2 x 0,25 đ/từ)
Question 8. Read and write one or more words in each gap.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
Part III. Speaking (5’)
Bài kiểm tra kỹ năng nói: Question 10 với 4 nội dung:
- Listen and repeat
- Point, ask and answer
- Listen and comment
- Interview

Chúc các bạn thành công!

Video

Bản đồ