Gia sư các môn tiểu học

»

Gia sư cần dạy gì với bài toán vận tốc lớp 5 - Gia sư Toán lớp 5 tại thành phố Vinh

 

Gia sư cần dạy gì với bài toán vận tốc lớp 5 - Gia sư Toán lớp 5 tại thành phố Vinh

Một trong những dạng toán khó và gắn liền với thực tế trong chương trình toán lớp 5 là bài toán vận tốc. Chính vì vậy mà các bạn gia sư Toán nên chú ý. Trong quá trình dạy, các bạn nên chia thành các dạng bài để học sinh tiện học. Dưới đây cách chia mà các bạn có thể tham khảo và tham khảo các bước làm

Dạng 1: Đi cùng chiều, chuyển động cùng lúc. Tính thời gian đuổi kịp nhau
Bước 1: Tìm hiệu vận tốc:
                               V  = V1 – V2      
Bước 2: Tìm TG đi đuổi kịp nhau :
             TG đi đuổi kịp nhau =   Khoản cách 2 xe    :    Hiệu vận tốc
Bước 3:  Chỗ kịp đuổi nhau cách điểm khởi hành  = Vận tốc   x    TG đi đuổi kịp nhau

Dạng 2:  Cùng chiều, đi không cùng lúc. Tính thời gian đuổi kịp nhau
  Bước 1: Tìm thời gian xe ( người ) đi trước ( nếu có )
  Bước 2: Tìm quãng đường xe đi trước:   S = v x t
  Bước 3: Tìm TG đi đuổi kịp nhau = quãng đường xe ( người ) đi trước : hiệu vận tốc
  Bước 4: Ô tô đuổi kịp xe máy lúc = Thời điểm khởi hành của ô tô + TG đi đuổi kịp nhau    
* Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

Dạng 3: Ngược chiều,  đi cùng lúc.  Tính thời gian gặp nhau   
Bước 1: Tìm tổng vận tốc    :
                               V  = V1 + V2      
Bước 2:  Tìm TG đi để gặp nhau :
             TG đi để gặp nhau =   S khoảng cách 2 xe    :    Tổng vận tốc
Bước 3:  Ô tô gặp xe máy lúc :
               Thời điểm khởi hành của ô tô ( xe máy ) +  TG đi gặp nhau
- Chỗ gặp nhau cách điểm khởi hành  = Vận tốc   x    TG đi gặp nhau
* Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành   
                  
 Dạng 4: Đi ngược chiều, chuyển động trước. Tính thời gian gặp nhau

  Bước 1:  Tìm thời gian xe ( người ) đi trước ( nếu có )
  Bước 2:  Tìm quãng đường xe đi trước :   S = v x t
  Bước 3: Tìm quãng đường còn lại =  quãng đường đã cho ( khỏang cách 2 xe) – quãng đường xe đi trước.
  Bước 4: Tìm tổng vận tốc:   V1 + V2      
  Bước 5:Tìm TG đi để gặp nhau = Quãng đường còn lại  : Tổng vận tốc  
  
Sau khi cho học sinh xác định được bài toán vận tốc thuộc vào dạng nào trong 4 dạng trên thì các bạn 
gia sư Toán nên cho các em thực hiện lời giải theo các bước như trên để rèn luyện cho các em khả năng tư duy khi gặp bài toán cùng dạng.

Video

Bản đồ