Gia sư toán 10 tại Vinh - Tập hợp

+ Khái niệm về tập hợp. + Cách xác định một tập hợp. + Quan hệ bao hàm và quan hệ đồng nhất. + Các phép tính về tập hợp.

Gia sư toán 10 tại Vinh - Thống kê

Chương” Chất Khí” được chia thành 6 bài như sau: cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí, quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ –Mariôt, quá trình đẳng tích, định luật Saclơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Phương trình 1 ẩn. - Điều kiện của phương trình. - Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng - Phương trình có chứa tham số

Gia sư lớp toán tại tp vinh - Toán 10 HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ

HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

Gia sư toán lớp 10 tại Vinh - phần mệnh đề

Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm. - Các nội dụng bài giảng như: + Khái niệm về mệnh đề.

Tớ đã học Toán để thi Đại học như thế nào? Gia sư toán tại thành phố Vinh

(Đây là note của một sinh viên đại học Ngoại Thương gửi về cho page. M.n cùng đọc để tham khảo nhé) Mình đã mất gần 5 tiếng đề viết cái này. Nên hi vọng các bạn đừng tiếc vài phút để đọc nó .

Phương pháp dạy học toán cho học sinh trung bình - Gia sư Toán giỏi tại Vinh

Một trong những hoạt động cơ bản của học sinh trong học tập môn toán ở trường phổ thông là hoạt động giải toán. Đây là hoạt động phức tạp bao gồm nhiều thành tố tham gia, mà lâu nay đã được các chuyên gia trong lĩnh vực phương pháp dạy học nghiên cứu và chỉ rõ.

Những công thức toán học cần nhớ - Gia sư môn Toán lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tại Vinh

1. Tam thức bậc 2 2. Bất đẳng thức Cauchy 3. Cấp số cộng 4. Cấp số nhân 5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối 6. Phương trình, bất phương trình chứa căn 7. Phương trình, bất phương trình logarit 8. Phương trình, bất phương trình mũ 9. Lũy thừa 10. Logarit

Gia sư môn toán

Gia sư của chúng tôi sẽ mang lại cho các em kỹ năng phân tích. Hướng các em tới những lối suy nghĩ mạch lạc, làm chủ ý tuởng chính xác và phức tạp, xây dựng những lý lẽ lô-gic và chỉ ra những lập luận phi lô-gic.

Video

Bản đồ