Gia sư môn tiếng Anh

»

Bài giải đề thi môn Tiếng Anh TN THPT 2014 mã đề 864

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - 2014

MÔN: Tiếng Anh

Mã đề: 864

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)

1. D

2. A

3.C

4. A

5. C

6. A

7. D

8.A

9.B

10. A

11. A

12. B

13. B

14. B

15.C

16. B

17.A

18.C

19C

20.B

21. D

22. A

23.D

24.B

25.D

26.C

27.D

28.C

29.C

30.D

 

II. Phần viết (2,5 điểm)

* You should write about:

- What’s the subject?

- What do you find interesting in the subject?

- What do you find difficult about the subject and how do you overcome those difficulties?

* Your paragraph is assessed based on the following criteria:

- Lexical resources: sử dụng đa dạng từ vựng về các chủ đề giáo dục, sở thích…

- Coherence: sử dụng đa dạng và phù hợp các từ nối

- Grammatical range: sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp (câu nối + câu ghép)

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ