Gia sư môn Vật Lý

»

Ôn thi Đại học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

  Chúng ta sẽ bắt đầu với các công thức thuộc về chương trình dao động điều hòa, con lắc đơn, con lắc lò xo, dao động tổng hợp.... Sẽ không dễ dàng đâu, phải bắt tay ôn thi Đại Học ngay và luôn thôi nào!

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn thi Đại học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

Ôn Thi Đại Học khối A: Những công thức Vật Lý cần nhớ (Phần 1)

TIN KHÁC

Video

Bản đồ