Gia sư môn Vật Lý

»

[vật lí 11]tổng kết chương I (các công thức cần nhớ)

 [vật lí 11]tổng kết chương I (các công thức cần nhớ)


1/ lực điện 
F = k\frac{q1q2}{e r^2}

2/ điện trường
E= \frac{F}{q} (vec tơ)
E = k\frac{Q}{e r^2} = \frac{U}{d}

3/ điện thế
 V_M = \frac{A_M\infty}{q}
A_M\infty là công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M đến \infty

hiệu điện thế U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q}

điện thế điện trường của điện tích điểm V = k\frac{Q}{r}

4/ tụ điện
C = \frac{Q}{U}

- điện dung tụ điện phẳngC = \frac{eS}{4k pi d}

- ghép tụ song song 
C= C1 + C1 + ... +Cn
- ghép nối tiếp (giống cách ghép các điện trở song song) 

- năng lượng của tụ điện
W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}

- mật độ năng lượng tụ điện
W = \frac{eE^2}{k8pi}
 
dạng 1: xác định cường độ điện trường tạo bởi điện tích điểm
- xác định cường độ điện trường (sử dụng công thức E ở trên)
- xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm q

dạng 2: xác định lực điện trường tổng hợp
- áp dụng định lí chồng chất E
- tính E
+ dùng phương pháp hình học (cộng lần lượt các vecto)
+ dùng phương pháp đại số (chiếu các vecto lên hệ trục toạ độ vuông góc)

dạng 3: cường độ dòng điện tổng hợp triệt tiêu, điện tích cân bằng trong điện trường
- tại 1 điểm có vecto cường độ điện trường tổng hợp = 0 => hợp lực tác dụng = 0
***chú ý: ngoài lực điện còn các lực khác như P, T ***

dạng 4: công của lực điện trường, hiệu điện thế
- công thức ( ở trên )

*** chú ý: + điện trường là chuyển dời điện tích ng chiều vs F điện thì công âm
+ ngược lại là dương *** 

- trong điện trường đều E, hiệu điện thế giữa M và N mà MN hợp vs E góc A thì U_{MN} = E x MN x cosA = E d cosA

TIN KHÁC

Video

Bản đồ