Gia sư môn Vật Lý

»

Bài giải đề thi môn Vật lí khối A, A1 năm 2014

 

1. C

2. A

3. B

4.A

5.C

6. D

7. A

8. D

9. B

10.A

11.C

12.D

13. C

14.B

15.A

16. A

17. B

18. C

19.C

20.C

21. C

22. D

23. B

24. C

25. A

26. C

27. B

28. C

29.B

30.A

31. D

32.B

33. A

34. C

35. A

36. D

37. B

38. B

39.D

40.A

41.D

42. D

43. C

44.C

45.D

46. B

47. A

48. B

49. C

50. C

    

 

 

 

 


BẤM VÀO ĐÂY TẢI BÀI GIẢI MÔN TOÁN  

Đề thi môn Vật lí chiều 4/7

 
 
 
 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ