Gia sư môn Vật Lý

»

bạn nào biết có bao nhiêu đơn vị đo lường về CHIỀU DÀI không

 * Trong hệ đo lường quốc tế, bạn nào biết có bao nhiêu đơn vị đo lường về CHIỀU DÀI không ????
* Chính xác là 21 đó, xếp từ cao xuống thấp, đổi ra mét lần lượt là: 
- Yôtamét ( = 10^24 mét )
- Zêtamét ( ????? )
- Êxamét ( ????? )
- Pêtamét ( = 10^15 mét )
- Têramét ( ????? )
- Gigamét ( ????? ) 
- Mêgamét ( = 10^6 mét )
- Kilômét ( = 10^3 = 1000 mét )
- Héctômét ( = 100 mét )
- Đêcamét ( = 10 mét )
- Mét ( = 1 mét )
- Đêximét
- Xentimét 
- Milimét 
- Micrômét
- Nanômét
- Picômét
- Femtômét
- Atômét
- Zéptômét
- Yóctômét

TIN KHÁC

Video

Bản đồ