cảm xúc mùa thi

»

Nếu tớ thi trượt Đại học..

 

Bố sẽ mua cho tớ chiếc xe máy 'Guây Anpha'. Thi trượt cũng được tặng quà là sao?

TIN KHÁC

Video

Bản đồ