Điểm chuẩn

»

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2013

 

STTMã ngànhTên ngànhKhốiĐiểm chuẩnGhi chú
1D340101Quản trị kinh doanhD113.5 
2D340301Kế toánD113.5 
3D340101Quản trị kinh doanhA,A113 
4D480201Công nghệ thông tinA,A113 
5D340301Kế toánA,A113 
6D510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thôngA,A113 
7D510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tửA,A113 
8D510303Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoáA,A113 
9D510202Công nghệ chế tạo máyA,A113 
10D510205Công nghệ kĩ thuật ô tôA,A113 
11C140214Sư phạm Kĩ thuật công nghiệpA,A110 
12C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA,A110 
13C510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tửA,A110 
14C510503Công nghệ hànA,A110 
15C340101Quản trị kinh doanhA,A1,D110 
16C340301Kế toánA,A1,D110 
17C480201Công nghệ thông tinA,A110 
18C510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thôngA,A110 
19C510303Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoáA,A110 
20C510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tửA,A110 
21C510202Công nghệ chế tạo máyA,A110 
22C510205Công nghệ kĩ thuật ô tôA,A110 
23D140214Sư phạm Kĩ thuật công nghiệpA,A113 

 

Video

Bản đồ