Điểm chuẩn

»

Phân tích điểm chuẩn đại học Y khoa Vinh

 Nhiều em pm hỏi dự đoán điểm chuẩn YKV, ad lần lượt nêu các dự đoán các ngành các bạn của trao đổi

DỰ ĐOÁN ĐIỂM CHUẨN Y KHOA VINH 2014

Ngành bác sỹ đa khoa có phổ điểm như sau:
Trên 21,0 có 347 thí sinh
Trên 21,5 có 243 thí sinh
Trên 22,0 có 175 thí sinh
Điểm chưa tính điểm ưu tiên, Chỉ tiêu ngành này là 250 (không tính 20 chỉ tiêu của dự bị đại học), có thể trường dành một số chỉ tiêu cho NV2
Như vậy 21,5 đến 22,0 là hợp lý

Ngành điều dưỡng đại học có phổ điểm như sau:
Trên 17,5 có 373 thí sinh
Trên 18,0 có 266 thí sinh
Trên 18,5 có 177 thí sinh
Điểm chưa tính điểm ưu tiên, Chỉ tiêu ngành này là 250,có thể trường dành một số chỉ tiêu cho NV2
Như vậy 18,0 đến 18,5 là hợp lý

Ngành cao đẳng xét nghiệm y học:
Dự đoán 14,0 đến 14,5 đ

Nghành dược
Dự đoán 16,0 đến 16,5 đ

Video

Bản đồ