Điểm chuẩn

»

Điểm chuẩn đại học khối C năm 2014 sẽ giảm hơn năm ngoái?

Với việc ra đề khối C "khoai" như vậy, dự kiến điểm chuẩn ĐH khối C năm 2014 sẽ thấp hơn mọi năm. 

Nói về điểm chuẩn ĐH khối C năm 2014, Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi khối C năm nay không yêu cầu học thuộc lòng mà để cao khả năng phân tích, tổng hợp, cập nhật thông tin thời sự của học sinh.

Đề thi có những câu khó như về "nguyên nhân thất nghiệp" trong môn Địa lý, "hành động của ASEAN" trong môn Lịch sử và "kẻ mạnh" trong môn Văn.

Vì thế, tuy sẽ ít điểm 0 (zero) hơn nhưng số thí sinh đạt điểm 8, 9 các môn sẽ không phổ biến. Vì thế điểm chuẩn khối C năm 2014 dự kiến sẽ thấp hơn năm ngoái một vài điểm.

Điểm chuẩn đh khối c năm 2014 sẽ giảm vì đề thi khó?

Điểm chuẩn đh khối c năm 2014 sẽ giảm vì đề thi khó?

Năm 2013, điểm chuẩn ĐH khối C là 14 điểm. Điểm chuẩn ĐH khối C năm 2014 có thể chỉ khoảng 12 - 14 điểm, ứng với mức điểm sàn thấp nhất (có nhiều mức điểm sàn).

Chuyên gia của các trường có môn thi khối C như ĐH Luật, ĐH KHXHNV, Học viện Báo chí tuyên truyền...cũng nhận định, với đề thi 3 môn khối C như vậy, nhiều khả năng, điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn mọi năm.

Ngay sau ngày kết thúc thi ĐH hôm nay, căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ.

Đối với trường, ngành quy định môn thi chính: tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.

Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính theo nguyên tắc đã quy định.

Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

Video

Bản đồ