Điểm chuẩn

»

Phân tích điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế 2014

 

Hiện nay, trường Đại học Y Dược Huế chưa công bố điểm chuẩn 2014 chính thức, tuy nhiên qua bảng thống kê dưới đây, các thí sinh có thể dự kiến được điểm chuẩn năm 2014 sẽ như thế nào (khá chính xác).


1. Ngành Y Đa khoa: Chỉ tiêu 750
Có 3.365 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 30,0 và thấp nhất là 6,5.
Mức điểm
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
Số thí sinh đạt
1.321
1.121
937
782
620
463
 
Nhìn qua phổ điểm thì khả năng điểm chuẩn ngành Y Đa khoa sẽ ở mức 24,5 hoặc 25,0 (phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển thẳng, cử tuyển, dự bị ĐH).
2. Ngành Y học Dự phòng: Chỉ tiêu 180
Có 1.209 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 26,0 và thấp nhất là 6,5.
Mức điểm
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Số thí sinh đạt
480
426
362
310
245
197
156
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Y học Dự phòng sẽ ấn định ở mức 20,5.
3. Ngành Y học Cổ truyển: Chỉ tiêu 80
Có 752 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 26,0 và thấp nhất là 7,0.
Mức điểm
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
Số thí sinh đạt
293
245
198
150
112
85
57
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Y học Cổ truyển sẽ ấn định ở mức 22,5.
4. Ngành Y tế Công cộng: Chỉ tiêu 60
Ngành chỉ có 209 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Tổng điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 6,0.
Mức điểm
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
Số thí sinh đạt
125
109
92
81
73
58
47
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Y tế Công cộng sẽ ấn định ở mức 18,0 hoặc 18,5.
5. Ngành Kỹ thuật hình ảnh: chỉ tiêu 90
Ngành chỉ có 553 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Tổng điểm cao nhất là 26,5 và thấp nhất là 7,5.
Mức điểm
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
Số thí sinh đạt
274
246
215
177
137
98
70
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hình ảnh sẽ ấn định ở mức 21,5.
6. Ngành Dược học: Chỉ tiêu 150
Ngành có 821 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Tổng điểm cao nhất là 28,5 và thấp nhất là 5,0.
Mức điểm
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
Số thí sinh đạt
299
267
234
198
168
137
105
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Dược học sẽ ấn định ở mức 24,0.
7. Ngành Điều dưỡng: Chỉ tiêu 100
Ngành có 942 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Tổng điểm cao nhất là 24,5 và thấp nhất là 6,0.
Mức điểm
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
Số thí sinh đạt
300
246
197
162
128
90
66
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Điều dưỡng sẽ ấn định ở mức 21.
8. Ngành Răng - Hàm - Mặt: Chỉ tiêu 100
Ngành có 428 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Tổng điểm cao nhất là 28,0 và thấp nhất là 8,5.
Mức điểm
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
Số thí sinh đạt
233
201
184
169
140
113
90
 
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt sẽ ấn định ở mức 23,5.

Video

Bản đồ