Điểm chuẩn

»

Phân tích dự kiến điểm chuẩn Y Thái Bình 2014

 

Để các bạn thí sinh có thể đánh giá cơ hội của mình, Gia sư Alpha xin phân tích vùng phổ điểm vào từng ngành đào tạo của Trường ĐH Y dược Thái Binh. Cơ sở phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, chưa phải là điểm chuẩn của trường.
 

Nguyên tắc phân tích dựa trên tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên nếu có. Bên cạnh đó cũng đã lọc loại bỏ hoàn toàn thí sinh dự thi liên thông và đăng ký dự thi nhờ.

 

Dưới đây là phân tích vùng phổ điểm của các ngành:

- Ngành Bác sỹ Đa khoa: 580 chỉ tiêu

Trong 580 chỉ tiêu BSĐK hệ đại học chính quy, Trường dành 193 chỉ tiêu cho học sinh cử tuyển đang học dự bị tại trường chuyển lên; 40 chỉ tiêu cho lưu học sinh Lào, Campuchia và 20 chỉ tiêu cho các trường Dự bị chuyển về. Như vậy chỉ tiêu thực tuyển còn lại chỉ là 333 chỉ tiêu (chưa tính chỉ tiêu tuyển thẳng)

Toàn trường có 3.054 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này. Tổng điểm cao nhất 29,5. Vùng phổ điểm cụ thể như sau:

Mức điểm

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

Số TS đạt trở lên

702

549

423

300

202

129

 

Như vậy mức điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 25,5.

- Ngành Bác sỹ Y học cổ truyền:Chỉ tiêu 60

Ngành có 479 thí sinh dự thi có nguyện vọng đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26. Vùng phổ điểm như sau:

Mức điểm

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

Số TS đạt trở lên

212

171

145

121

97

78

58

Như vậy mức điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 22,0.

-Ngành Cử nhân Y tế Công cộng:Chỉ tiêu 60

Ngành 747 thí sinh đăng ký, tăng đột biến so với năm 2013. Tổng điểm cao nhất là 24,5. Vùng phổ điểm:

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

Số TS đạt trở lên

231

183

148

108

79

53

 

Với vùng phổ điểm không cao nên nhà trường sẽ ấn định mức điểm chuẩn từ 20,0 hoặc 20,5.

-Ngành Bác sỹ Y học dự phòng: Chỉ tiêu 60

Ngành chỉ có 363 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,0. Vùng phổ điểm như sau

Mức điểm

19,0

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

Số TS đạt trở lên

170

116

90

73

50

26

22

Với vùng phổ điểm như trên nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 21,0 hoặc 21,5.

-Ngành Dược sĩ: Chỉ tiêu 60

Ngành chỉ có 656 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,0. Vùng phổ điểm như sau

Mức điểm

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

Số TS đạt trở lên

191

163

132

103

72

54

37

Với vùng phổ điểm như trên nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 24,0 hoặc 24,5.

-Ngành Cử nhân Điều dưỡng: Chỉ tiêu 110

Ngành chỉ có 715 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,0. Vùng phổ điểm như sau:

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt trở lên

178

138

101

74

50

39

26

 

So với năm trước thì phổ điểm ngành này có chiều hướng giảm xuống đôi chút và chỉ tiêu lại tăng lên. Với vùng phổ điểm như trên nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 20,0 hoặc 20,5.

 

 

Video

Bản đồ