Điểm chuẩn

»

Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn 2015

Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn

1. Đại học Vinh

2. Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

3. Đại học Nguyễn Tất Thành

4. Đại học Văn Lang

5. Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh

6. Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

7. Đại học Bình Dương

8. Đại học Thăng Long

9. Đại học Công nghiệp Việt Trì

10. Cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh

11. Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

12. Học viện Báo chí và tuyên truyền

13. Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

14. Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

15. Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

16. Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

17. Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

18. Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

19 Đại học Yersin Đà Lạt

20. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

21. Đại học Hoa Sen

22. Đại học Thái Bình

23. Đại học Tây Đô

24. Đại học Quảng Nam

25. Đại học Trưng Vương

Video

Bản đồ