Điểm chuẩn

»

Phân tích điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội

 

Phổ điểm chi tiết của ĐH Y Hà Nội

 

Theo lãnh đạo ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn các ngành được ưa chuộng của trường sẽ giảm từ 0,5-1 điểm so với 2013. Điều này đồng nghĩa, năm 2014 sẽ không có tình trạng 9 điểm/môn vẫn trượt. Vậy phổ điểm chi tiết từng ngành sẽ ra sao?
 

Cơ sở phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có của thí sinh). Mức điểm dự kiến màDân trí đưa ra sẽ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

1. Ngành Răng - Hàm - Mặt: Chỉ tiêu 80, không có thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng.

Ngành có 377 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 28,5.

Mức điểm

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

Số TS đạt

165

143

123

105

85

66

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 25,0.
 
 
Thí sinh dự thi đại học năm 2014 tại ĐH Y Hà Nội. (Ảnh: Mai Châm)
Thí sinh dự thi đại học năm 2014 tại ĐH Y Hà Nội. (Ảnh: Mai Châm)

2. Ngành Điều dưỡng: Chỉ tiêu 90, có 2 thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng.

Ngành có 1.031 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,5.

Mức điểm

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

Số TS đạt

251

215

180

145

99

70

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 23,0.

3. Ngành Kỹ thuật Y học: Chỉ tiêu 50, có 5 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng.

Ngành có 351 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

 

Mức điểm

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

Số TS đạt

131

106

88

68

49

35

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 24,0.

4. Ngành Dinh dưỡng: Chỉ tiêu 50, có 1 chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 723 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

260

218

178

137

96

62

46

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 22,5.

5. Ngành Y học dự phòng: Chỉ tiêu 100, không có chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 543thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

289

270

235

198

156

121

90

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 22,5.

6. Ngành Y tế công cộng: Chỉ tiêu 30, không có chỉ tiêu tuyển thẳng.

Ngành có 180 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 25,0.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

67

53

45

34

26

18

11

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 21,5.

7. Ngành Y học Cổ truyển: Chỉ tiêu 50, có 5 chỉ tiêu tuyển thẳng

Ngành có 228 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

Số TS đạt

121

108

99

91

80

68

58

48

34

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 23,0 hoặc 23,5

8. Ngành Y đa khoa: Chỉ tiêu 550, có 5 chỉ tiêu tuyển thẳng

Ngành có 2.407 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 31,5.

Mức điểm

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Số TS đạt

1.077

966

856

730

593

476

369

 

Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 26,0.

Video

Bản đồ