Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 1

 Liên tục cập nhật các lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Toán

11

1

Hưng Lộc

giáo viên

đã nhận 

2

11

1

Hưng Lộc

giáo viên

 đã nhận

3

Hoá

11

1

Hưng Lộc

giáo viên

 đã nhận

4

Toán

7

1

Gia Lách

sv hoặc gv

đã nhận 

5

Anh

7

1

Gia Lách

sv hoặc gv

 đã nhận

6

Toán

10

1

Gia Lách

giáo viên

 đã nhận

7

10

1

Gia Lách

giáo viên

 đã nhận

8

Hoá

10

1

Gia Lách

giáo viên

 đã nhận

10

 Anh

đi làm 

Hưng Bình 

 Sinh viên

đã nhận 

11

 Lý

12 

Hồng Sơn 

giáo viên nữ 

đã nhận 

12

 Toán - Anh

 6

Hà Huy Tập 

sinh viên nữ 

 đã nhận

13

 Toán

Trung Đô 

giáo viên 

 đã nhận

14

 Tiếng Hàn

đi làm

Hà Huy Tập 

gv / sv 

 đã nhận

15

Lý 

12 

Hồng Sơn 

giáo viên 

 đã  nhận

16

 Tin

sv 

 1

Hưng Chính 

sv / gv 

 đã nhận

17

 Toán, TV

Vinh Tân 

sinh viên 

 đã nhận

18

Sử 

12 

 1

 Vinh Tân

 giáo viên

đã nhận 

19

Toán 

10 

 Lê Lợi

 giáo viên nữ

 đã nhận

20

Anh 

10 

 1

Lê Lợi 

 giáo viên nữ

 đã nhận

21

Toán Lý Hoá 

 9

 1

Đội Cung 

 gv / sv

 đã nhận

22

 Văn Sử Địa

 9

 1

Đội Cung 

gv / sv 

đã nhận 

23

 Anh

 1

Đội Cung 

gv / sv 

 đã nhận

24

 Toán

10 

 1

Trường Thi 

 giáo viên nữ

 đã nhận

25

Anh 

 10

Trường Thi 

giáo viên nữ 

 đã nhận

26

Nga, du học

12 

Lê Lợi 

gv  / sv

 đã nhận

27

 Toán

1

 Quang Trung

sv 

 đã nhận

28

Văn

 1

Quang Trung 

 giáo viên

 đã nhận

29

 Luyện chữ

Nhà / phòng gia sư

gv / sv

đã  nhận 

30

 Hoá

11 

Hồng Sơn 

giáo viên 

 đã nhận

 

Video

Bản đồ