Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 2

 Liên tục cập nhật các lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

1

Hoá 

12 

 1

Quán Bàu

giáo viên nữ 

 đã nhận

2

Lý 

 3

Lê Lợi 

 giáo viên nữ

 đã nhận

 3

Toán 

10 

Lê Lợi 

 giáo viên nữ

 đã nhận

 4

Anh 

10 

 1

 Bến Thuỷ

 giáo viên nữ

 đã nhận

5

 Anh

12 

 3

Quán Bánh

giáo viên nữ 

đã nhận 

 6

 Toán

12 

Quán Bánh

 sinh viên nữ

đã nhận 

7

Nhạc 

đi làm 

Nhà gs hoặc học viên 

gv / sv 

đã nhận 

 8

 Anh

 6

Hưng Dũng 

 giáo viên nữ

 đã nhận

 9

 Anh

 sv

Hưng Bình 

giáo viên 

 đã nhận

 10

 Toán

10

Đông Vĩnh 

giáo viên nữ 

 đã nhận

 11

 Lý

10

Lê Lợi 

giáo viên nữ 

 đã nhận

 12

Anh 

 10

 1

Bến Thuỷ 

giáo viên nữ  

 đã nhận

13

 Lý

11

Tại trung tâm 

 giáo viên

 đã nhận

 14

 Lý

12 

 6

 Hà Huy tập

giáo viên 

 đã nhận

 15

Anh

 12

 1

Trường Thi 

 giáo viên

 đã nhận

 16

 Tiếng Trung

đi làm 

15

Trung tâm

giáo viên 

đã nhận 

 17

 Toán

12 

 1

Bến Thuỷ 

giáo viên 

đã nhận 

 18

Toán 

12 

 1

Nghi Xuân

(Cách ĐHV 6 km )

giáo viên 

 đã nhận

 19

 Lý

 10

 1

Lê Lợi 

giáo viên nữ 

 đã nhận

 20

 Anh

 8

Hưng Chính 

giáo viên nữ 

đã nhận 

 21

Anh 

 12

 1

 Hưng Chính

giáo viên 

chờ 

 22

Toán

 12

 1

Hưng Chính 

giáo viên 

đã nhận 

 23

Lý 

 12

Nghi Xuân

(Cách ĐHV 6 km ) 

giáo viên 

đã nhận 

 24

Anh 

 10

Đông Vĩnh 

gv / sv nam 

đã nhận 

25 

Hóa 

 10

 1

Lê Lợi 

 gv / sv nam

 đã nhận

26

Lý 

 10

 1

 Lê Lợi

 gv / sv nam

đã nhận 

27 

 Anh

 10

 1

 Lê Lợi

gv / sv nữ 

đã nhận 

28

 Toán

 5

 Lê Lợi

gv / sv nữ 

đã nhận 

29 

 Sử

12 

 6

Nhà / phòng gia sư 

gv / sv 

đã nhận 

30

Tiếng Anh 

đi làm 

 1

Hưng Bình 

sinh viên 

đã nhận 

 

Video

Bản đồ