Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 10

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Toán

11 lên 121Cửa Namgiáo viên nữ đã nhận

2

 Lý

11 lên 121Cửa Namgiáo viên nữ đã nhận

3

Anh

11 lên 121Cửa Namgiáo viên nữ đã nhận

4

Toán

10 lên 111Lê Lợigiáo viên nữđã nhận 

5

Hoá

10 lên 111Lê Lợigiáo viên nữđã nhận 

6

Toán

121Hưng Bìnhsinh viênđã nhận 

7

121Hưng Bìnhsinh viên đã nhận

8

Hoá 

121Hưng Bìnhsinh viênđã nhận 

9

124Quán Bàugiáo viênđã nhận 

10

 Toán

12 Hưng Lộc sinh viên  đã nhận

11

Anh 

 1 Trường Thigiáo viên  đã nhận

12

 Anh

12 Trường Thi giáo viên  đã nhận

13

 Anh

 12 Xuân Angiáo viênđã nhận 

14

 Lý

 12Trung Đôgiáo viên đã nhận 

15

 Hoá

 1Quán Bàu giáo viên đã nhận 

16

 Toán

11 lên 12 1Xuân An giáo viên  đã nhận

17

 Hoá

11 lên 12  1Xuân An  giáo viên đã nhận 

18

Toán, TV 

 2Lê Lợi  giáo viên đã nhận

19

Toán, TV 

 1Lê Lợi  giáo viênđã nhận 

20

Luyện chữ 

 2,3,6Hưng Dũng giáo viên  đã nhận

21

 Toán

12 Quang Trung giáo viên  đã nhận

22

 Anh

đi làm  2Hà Huy Tập sinh viên  đã nhận

23

 Lý

12 Nhà giáo viên giáo viên đã nhận

24

 Lý

11 Bến Thuỷ  giáo viên đã nhận

25

Lý 

12  1Hà Huy Tập giáo viên  đã nhận

26

Toán 

 9 Hà Huy Tậpgiáo viên  đã nhận

27

Sinh 

  9 Hà Huy Tập giáo viên   đã nhận

28

 Toán

Lê Lợi giáo viên  đã nhận

29

Hoá 

 9Lê Lợi giáo viên đã nhận

30

Toán 

Nghi Phú  giáo viên nữ

đã nhận 

 

Video

Bản đồ