Dành cho gia sư

»

Lớp hiện có

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần 

 

 Theo dõi lớp trên Facebook: 

 

https://www.facebook.com/groups/timlopgiasu
 
 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Học phí

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

 Lý  11 lên 12 2 hs nữ 100k/b Hà Huy Tập sv đã nhận 

2

 Toán   11 lên 12 2 hs nữ 100k/b   Hà Huy Tập sv   đã nhận

3

 Lý  11 lên 12 2 hs nữ 130k/b   Đội Cung gv  đã nhận 

4

Toán  12  1hs nam  100k/b   Hưng Bình  gv/sv đã nhận 

5

Toán  12   1 hs nam 150k/b   Cửa Nam  gv đã nhận 

6

 Lý 11 lên 12  1hs nam  120k/b   Hưng Dũng gv nam   đã nhận

7

 Anh 11 lên 12   5 hs nữ 250k/b  Nhà gv gần trường Phan càng tốt   gv  đã nhận

8

Văn  8 lên 9  1 hs nam   200k/b Hà Huy Tập  gv đã nhận 

9

 Lý  10 lên 11 2hs nữ  120k/b  Thư viện tỉnh  gv nữ  đã nhận 

10

 Lý  11 lên 12  1hs nam  120k/b  Hưng Dũng gv nam   

11

 Anh 8 lên 9   1hs nữ 70k/b   Đội Cung sv nữ  đã nhận 

12

 Toán 8 lên 9  1hs nữ  70k/b  Đội Cung   sv nữ đã nhận 

13

 Hoá 9 lên 10  1hs nữ  130k/b  Hưng Bình  gv nữ  đã nhận 

14

 Lý  8 lên 9 1hs nam   200k/b Hà Huy Tập  gv nam   

15

             

16

             

17

             

18

             

19

             

20

             

21

             

22

             

23

             

24

             

25

             

26

             

27

             

28

             

29

             

30

             

 

 

Video

Bản đồ