Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 7

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Toán 

Hưng Bình 

giáo viên nữ 

 đã nhận

2

Toán 

Đông Vĩnh 

giáo viên nữ 

 đã nhận

3

 Toán

11 

Hồng Sơn 

sinh viên 

đã nhận 

4

Lý 

11 

Hồng Sơn 

 sinh viên

đã nhận 

5

 Hoá

11 

Hồng Sơn 

 sinh viên

 đã  nhận

6

 Luyện chữ

 2

Quán Bàu 

gv /sv 

 đã nhận

7

Anh 

12 

Xin học ghép 

 nhà giáo viên

 đã nhận

8

 Toán

 9

 1

 Hưng Bình

 giáo viên nữ

đã nhận 

9

Toán 

Hưng Bình 

giáo viên nữ 

 đã nhận

10

Lý 

12

Hà Huy Tập 

giáo viên 

đã nhận 

11

Lý 

10 

Bến Thuỷ 

giáo viên 

đã nhận 

12

Toán 

Bến Thuỷ

gv / sv

đã nhận 

13

Anh 

 1

Bến Thuỷ 

giáo viên 

đã nhận 

14

 Tiếng Lào

đi làm

Bến Thuỷ

gv / sv 

đã nhận 

15

 Toán

11 

Lê Lợi 

 giáo viên

đã nhận 

16

Toán 

 1

Hà Huy Tập 

giáo viên nữ 

 đã nhận

17

Anh 

12 

4

Nhà giáo viên 

giáo viên 

đã nhận 

18

 Anh

 11

 1

 Hồng Sơn

giáo viên

 đã nhận

19

Toán 

 12

Hồng Sơn 

giáo viên 

 đã nhận

20

 Anh

 12

 Lê Mao

 giáo viên

đã nhận 

21

 Lý

12 

 Lê Mao

 giáo viên

đã nhận 

22

Toán 

 5

 1

Quán Bàu 

 sinh viên nam

đã nhận 

23

Toán 

11 

 1

Vinh Tân 

 giáo viên nữ

 đã nhận

24

 Lý

11 

Vinh Tân 

giáo viên nữ 

 đã nhận

25

Hoá 

11 

 1

 Vinh Tân

 giáo viên nữ

 đã nhận

26

 Anh

12 

Hưng Dũng 

giáo viên 

 đã nhận

27

 Toán trắc nghiệm

 12

Trường Thi 

gv / sv 

 đã nhận

28

Văn 

13 

 1

xin học ghép 

 nhà giáo viên

 đã nhận

29

Sử 

13 

 xin học ghép

nhà giáo viên 

 đã nhận

30

Địa 

13 

 1

xin học ghép 

nhà giáo viên 

đã nhận 

 

Video

Bản đồ