Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 11

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 Thep dõi lớp trên Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/timlopgiasu

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Anh

131Hồng Sơngiáo viênđã nhận 

2

 Hoá

11  1Đông Vĩnhgiáo viên đã nhận 

3

 Lý

12 Đông Vĩnh giáo viên nữ  đã nhận

4

 Toán, TV

Trường Thi sinh viên đã nhận 

5

Lý 

11  1Trung Đô giáo viên đã nhận

6

Toán 

 11Bến Thuỷ giáo viên đã nhận 

7

 Toán, TV

 3 Bến Thuỷ giáo viên   đã nhận

8

Toán 

Trường Thi giáo viên  đã nhận

9

 Anh

Trường Thi giáo viên  đã nhận

10

 Văn

Trường Thi giáo viên đã nhận 

11

 Toán

13 10 - 15 Tại Trung Tâm giáo viên nữ đã nhận

12

 Toán, TV

 1 Bến Thuỷ giáo viên nữđã nhận 

13

Anh 

Bến Thuỷ  giáo viên nữ đã nhận

14

Toán 

 6Lê Lợi  giáo viên nữđã nhận 

15

 Sinh

 1Hưng Bình giáo viên đã nhận 

16

 Toán

Hà Huy Tập sinh viên nữ  đã nhận

17

 Toán

Hà Huy Tập sinh viên nữ đã nhận 

18

 Toán

11  1 Trung Đôgiáo viên nam  đã nhận

19

 Toán, TV

Hưng Dũng  giáo viên nữđã nhận 

20

 Toán, Lý

 6 Hà Huy Tậpgiáo viên nữ  đã nhận

21

 Anh

 9Hà Huy Tập  giáo viên đã nhận

22

 Lý

 71Bến Thuỷgiáo viên đã nhận

23

 Toán, TV 

 5Hưng Lộc giáo viên nữ  đã nhận

24

Lý 

12  Đông Vĩnhgv / sv nữ  đã nhận

25

 Lý

 12Cửa Nam giáo viên  đã nhận

26

 Toán

 12Trung Đô giáo viên đã nhận

27

 Anh

 12 1Trung Đô  giáo viên nữ đã nhận

28

Toán 

 12 1 Hưng Bìnhgiáo viên nữ  đã nhận

29

Tiếng Pháp

 đi làm tại nhà gvgiáo viên đã nhận

30

 Toán

 9Hà Huy Tập  giáo viên nữ

 đã nhận

 

Thep dõi lớp trên Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/timlopgiasu

 

Video

Bản đồ