Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 8

  

 Cập nhật liên tục lớp hiện có tại trung tâm mỗi ngày một lần

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

Toán

81Nghi Phúgiáo viênđã nhận 

2

125Hưng Dũnggiáo viênđã nhận 

3

Tiếng Lào

đi làm1Bến Thuỷgv / sv đã nhận

4

Toán

111Vinh Tângiáo viên nữ đã nhận

5

 Hoá

111Vinh Tângiáo viên nữđã nhận

6

 Lý

111Vinh Tângv / svđã nhận

7

Toán

102Hà Huy Tậpgiáo viênđã nhận

8

 Hoá

121Hưng Lộcgiáo viên đã nhận

9

Hoá

123nhà gv hoặc hsgiáo viên đã nhận

10

 Toán

10  1Hưng Dũng giáo viênđã nhận 

11

Lý 

10  1 Hưng Dũnggiao viên đã nhận 

12

 Hoá

 10 1Hưng Dũng  giáo viênđã nhận 

13

 Luyện chữ

 10 1 Hưng Phúcgv / sv đã nhận 

14

 Văn & Địa

 12 1Hồng Sơn giáo viên đã nhận

15

Lý 

10  3Đội Cung gv / sv nữ đã nhận 

16

Tiếng Hàn 

 đi làm Quán Bánhgv / sv / hv 

 đã nhận

17

Toán 

12 Nam Đàn gv / sv đã nhận 

18

Anh 

 10 Nhà giáo viêngiáo viên nữ đã nhân 

19

Luyện chữ 

đi làm  1Vinh  gv / sv đã nhận 

20

 Lý

12  1Hà Huy Tập giáo viên 

 đã nhận

21

 Lý

12 Bến Thuỷ  giáo viên

đã nhận 

22

 Hoá

12 Trung Đôgiáo viên 

đã nhận 

23

Anh 

11  2Trường Thi  giáo viên / sv

 đã nhận

24

 Hoá

 11 1Hồng Sơn sinh viên 

 đã nhận

25

 Anh

 12 1Hưng Dũng giáo viên 

 đã nhận

26

 Sinh

 12 2 Hưng Bình giáo viên nữ

 đã nhận

27

 Anh

 1Lê Lợi  sinh viên nữ

đã nhận 

28

Địa

121Hưng Chínhgiáo viên đã nhận

29

Văn

 12 1Hưng Chính  giáo viên

đã nhận 

30

Sử 

 12Hưng Chính 

 giáo viên

đã nhận 

 

Video

Bản đồ