Dành cho gia sư

»

Lớp đã giao 3

 

TT

Môn

Lớp

Số hs

Địa chỉ

Yêu cầu

Nhận

1

 Anh

 11

1

Hà Huy Tập 

giáo viên 

đã nhận

2

Anh 

11 

 1

Hà Huy Tập 

 giáo viên

đã nhận 

3

Sử 

12 

 6

nhà / phòng gia sư 

 giáo viên

 đã nhận

4

 Anh

 10

 1

Đông Vĩnh 

sv / gv nam 

đã nhận 

5

Toán 

10 

 1

Lê Lợi 

giáo viên nữ 

 đã nhận

6

 Anh

10 

 1

Đông Vĩnh 

gv / sv 

 đã nhận

7

Anh 

Trung Đô 

 sinh viên

 đã nhận

8

 Anh

 11

 1

Xin học ghép 

nhà sv / gv 

 đã nhận

10

 Tập viết, đọc

 1

Hưng Bình 

giáo viên 

đã nhận 

11

12 

Quán Bàu 

giáo viên

đã nhận

12

Toán, TV 

3

 1

Hưng Dũng 

gv / sv

đã nhận 

13

Anh 

 1

Hưng Dũng 

 gv / sv

 đã nhận

14

 Văn

Quán Hành 

giáo viên 

 đã nhận

15

Toán 

 1

Quán Hành 

giáo viên 

 đã nhận

16

Toán, TV 

 2

Hưng Dũng 

sinh viên 

 đã nhận

17

Toán, TV

 1

 Hưng Dũng

sinh viên 

đã nhận 

18

Tập viết 

Đông Vĩnh 

giáo viên 

đã nhận 

19

 Toán, TV

 3

Vinh Tân 

sinh viên 

 đã nhận

20

Toán 

10 

xin học ghép

nhà giáo viên

 đã nhận

21

Hoá 

 12

Quán Bàu 

giáo viên nam 

 đã nhận

22

Anh 

 Hưng Dũng

 giáo viên nữ

 đã nhận

23

 Anh

 9

Quang Trung 

giáo viên 

 đã nhận

24

 Toán, Lý

 1

Hà Huy Tập

sinh viên 

 đã nhận

25

Văn, Anh 

Hà Huy Tập 

sinh viên 

 đã nhận

26

Anh 

12 

1

Cửa Nam 

giáo viên 

 đã nhận

27

Hoá 

12 

Cửa Nam 

 giáo viên

 đã nhận

28

 Lý

12 

 1

Của Nam 

giáo viên 

 đã nhận

29

 Lý

12 

 2

Trường Thi 

 giáo viên

đã nhận 

30

Toán

 12

Cửa Nam 

giáo viên nam 

 đã nhận

 

Video

Bản đồ