Tin TUYỂN SINH

»

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Công nghiệp năm 2015

 Năm 2015, ĐH Công nghiệp tiếp tục tuyển sinh trong cả nước với 6.700 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy theo hình thức xét tuyển 3 môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia.

Ngành đào tạo và môn xét tuyển hệ đại học chính quy:

+ Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật Ô tô. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện tử (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh).

+ Công nghệ kỹ thuật máy tính (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật nhiệt. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Khoa học máy tính. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Hệ thống thông tin. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Kỹ thuật phần mềm. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ thông tin (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Kế toán. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Tài chính ngân hàng. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Quản trị kinh doanh - Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh Du lịch. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Kiểm toán (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Quản trị văn phòng (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Quản trị nhân lực (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Công nghệ kỹ thuật hóa học - Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa dầu. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Sinh học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Sinh học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh)

+ Công nghệ may. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Thiết kế thời trang. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Ngôn ngữ Anh. (Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh  Môn thi chính: Tiếng Anh)

+ Việt Nam học. (Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh hoặc Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý hoặc Ngữ văn + Lịch sử +  Tiếng Anh)

* Thí sinh đăng ký xét  tuyển vào Đại học tại trường ĐHCN Hà Nội sẽ có cơ hội học tập ở các cấp trình độ: Đại học, Cao đẳng, TCCN, CĐN, TCN, Đại học York St John – Anh Quốc tuỳ theo kết quả thi của thí sinh. 
* Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy tại Trường ĐHCN Hà Nội có cơ hội học chương trình đào tạo kỹ sư hoặc cử nhân chất lượng cao của ngành đã trúng tuyển.
* Thí sinh trúng tuyển điểm cao được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo toàn khóa (đối với thủ khoa các khối thi) hoặc 100% kinh phí đào tạo năm thứ nhất (đối với thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng 25.5)
*  Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.

Cao đẳng chính quy: Chỉ tiêu 2.900 (dự kiến)

+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành: Cơ điện (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ chế tạo máy (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật ô tô(Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật nhiệt. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện tử (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Công nghệ thông tin. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh)

+ Kế toán. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc  Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn +  Tiếng Anh)

+ Tài chính ngân hàng. (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc  Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc  Toán + Hóa học, Tiếng Anh hoặc Toán +  Ngữ văn +  Tiếng Anh)

+ Quản trị kinh doanh - Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh)

+ Kiểm toán (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc  Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc  Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán, + Ngữ văn + Tiếng Anh)

+ Quản trị văn phòng  ( Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh  hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Quản trị nhân lực  ( Toán + Vật lý + Hóa học hoặc  Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc  Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh.)

+ Công nghệ kỹ thuật hóa học - Gồm 2 chuyên ngành: CNKT Hóa học, CNKT  Hóa dầu (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Sinh học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh)

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Hóa học + Sinh học hoặc Toán + Hóa học + Tiếng Anh)

+ Công nghệ may (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc  Toán + Hóa học, Tiếng Anh hoặc  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh)

+ Thiết kế thời trang (Toán + Vật lý + Hóa học hoặc  Toán + Vật lý + Tiếng Anh hoặc  Toán + Hóa học + Tiếng Anh hoặc Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh)

+ Việt Nam học – Chuyên ngành:  Hướng dẫn du lịch (Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh hoặc  Ngữ văn + Lịch sử, Địa lý hoặc Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh)

* Thí sinh đăng ký xét tuyển Cao đẳng tại trường ĐHCN Hà Nội sẽ có cơ hội học Liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 năm. Nếu thí sinh không đủ điều kiện học Cao đẳng sẽ có cơ hội học tập ở các cấp trình độ: TCCN,CĐN, TCN, các chương trình Hợp tác Quốc tế…

Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): Chỉ tiêu 300 (Dự kiến)

- Ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo; Bảo trì và sửa chữa Ô tô;  Điện công nghiệp và dân dụng; Điện tử công nghiệp và dân dụng; Tin học ứng dụng;  Kế toán doanh nghiệp.

- Hình thức và tiêu chí: Xét tuyển, căn cứ vào kết quả học tập 2 môn: Toán, Vật lý của năm lớp 12.

- Ngày xét tuyển: Đợt 1: Từ 15-20/8/2015; Đợt 2: 15-20/10/2015.

* Học sinh tốt nghiệp TCCN của  trường ĐHCN Hà Nội có cơ hội học liên thông lên đại học.

Cao đẳng nghề (CĐN): Chỉ tiêu 1.000 (Dự kiến)

- Nghề đào tạo: Cắt gọt kim loại;  Công nghệ Ôtô; Kế toán doanh nghiệp; Hàn,
Cao đẳng nghề trình độ tiên tiến của Nhật Bản các nghề: Cắt gọt kim loại; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hàn.

- Hình thức và tiêu chí: Xét tuyển, căn cứ vào kết quả học tập 2 môn: Toán, Vật lý năm lớp 12.

- Ngày xét tuyển: Đợt 1: Từ 15-20/8/2015; Đợt 2: 15-20/09/2015.
Trung cấp nghề: Chỉ tiêu 50 (dự kiến)
- Nghề đào tạo:  Cắt gọt kim loại (trình độ tiên tiến của Nhật Bản: Tiện, Phay, Mài, Gia công trên máy CNC…).
- Hình thức và tiêu chí: Xét tuyển, căn cứ vào kết quả học tập 2 môn: Toán, Vật lý năm lớp 12.

- Ngày xét tuyển: Đợt 1: Từ 15-20/8/2015; Đợt 2: 15-20/09/2015.

Liên thông CĐ-ĐH chính quy: Chỉ tiêu 1.500 (Dự kiến)

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán, Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ May.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng chính quy từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến Đợt 1: 24-25/5/2015; Đợt 2: 23-24/08/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chính quy dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 tại các Sở GD&ĐT, Nhà trường sẽ xét tuyển từ kết quả 3 môn thi trong  kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. 

- Quyền lợi của người học: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo.

Liên thông TCCN – ĐH chính quy: Chỉ tiêu 300  (Dự kiến)

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/08/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành;   Ngày thi: Dự kiến: 23-24/08/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ ĐKDT cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 tại các Sở GD&ĐT, Nhà trường sẽ xét tuyển từ kết quả 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

- Quyền lợi của người học: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo.

Liên thông CĐN – ĐH chính quy: Chỉ tiêu 50 (Dự kiến)

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/08/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến 23-24/08/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi  cùng  kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia  2015, Nhà trường sẽ xét tuyển từ kết quả 3 môn thi trong  kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. (Danh sách môn thi theo ngành dự thi đại học tại mục 3)

- Quyền lợi của người học: Sinh viên được học theo hình thức đào tạo tập trung chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy của ngành đào tạo.

ĐH vừa làm vừa học: Chỉ tiêu 800 (Dự kiến)

- Đối tượng tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp Đại học được miễn thi).

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Ngôn ngữ Anh.

- Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, đợt 1: tháng 3-4/2015; đợt 2: tháng 10-11/2015

- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học.
- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

Liên thông CĐ – ĐH vừa làm vừa học: Chỉ tiêu 1.000 (Dự kiến)

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán; Quản trị Kinh doanh.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2015 do Nhà trường tổ chức; Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Lý, Hoá; Thời gian thi: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

Liên thông TCCN – ĐH VLVH: Chỉ tiêu 500 (Dự kiến)

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-31/10/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến tháng 11/2015

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2015 do Nhà trường tổ chức; Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Lý, Hoá; Thời gian thi: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

Liên thông CĐN – ĐH VLVH: Chỉ tiêu 200 (Dự kiến)

- Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Kế toán.

- Đối tượng tuyển, môn thi, ngày thi:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề từ 36 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành; Ngày thi: Dự kiến Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề dưới 36 tháng kể từ ngày cấp bằng đến ngày dự thi: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học VLVH năm 2015 do Nhà trường tổ chức; Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03/2015; Môn thi: Toán, Lý, Hoá; Thời gian thi: Đợt 1 tháng 4/2015; Đợt 2 tháng 11/2015.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

ĐH chính quy chương trình hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh(ĐH York St John): Chỉ tiêu 40 
- Đối tượng và hình thức xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12.

- Thời gian đào tạo: 4 năm (học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội).

- Ngành đào tạo: Quản lý kinh doanh.

- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 15/3/2015. Dự kiến khai giảng vào 20/8/2015.

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình của Đại học York St John.

- Ngoại ngữ: Học Tiếng Anh.

- Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học và đánh giá dựa trên năng lực thực hiện. Giảng viên Đại học York St Jonh-Anh Quốc và Việt Nam phối hợp giảng dạy.

- Bằng cấp: Đại học chính quy do Đại học York St Jonh – Vương quốc Anh cấp.

Bạch Dương

TIN KHÁC

Video

Bản đồ