Nguyện vọng

»

NV2 của Học viện Báo chí Tuyên truyền

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014. Theo đó, ngành Quan hệ công chúng và ngành Quảng cáo có điểm chuẩn cao nhất.
 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Tên ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

 
 

Triết học Mác - Lênin

D220301

524

18,0

17,5

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

17,5

17,5

 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

D310101

526

17,5

17,5

 

Quản lý kinh tế

D310101

527

22,0

19,5

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

--

18,0

--

 

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

--

18,5

18,5

 

Quản lý văn hóa – tư tưởng

D310201

530

17,5

17,5

 

Chính trị học phát triển

D310201

531

19,5

17,5

 

Quản lý xã hội

D310201

532

17,5

17,5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

17,5

17,5

 

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

17,5

17,5

 

Văn hóa phát triển

D310201

535

17,5

17,5

 

Chính sách công

D310201

536

17,5

17,5

 

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

17,5

17,5

 

Báo in

D320101

602

21,5

20,0

 

Báo ảnh

D320101

603

21,0

20,0

 

Báo phát thanh

D320101

604

21,5

21,5

 

Báo truyền hình

D320101

605

23,0

21,5

 

Quay phim truyền hình

D320101

606

20,0

17,5

 

Báo mạng điện tử

D320101

607

22,5

20,0

 

Báo chí đa phương tiện

D320101

608

22,5

21,5

 

Xuất bản

D320401

--

20,0

18,5

 

Xã hội học

D310301

--

19,5

19,5

 

Thông tin đối ngoại

D310206

610

20,0

20,0

 

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

611

21,0

21,0

 

Công tác xã hội

D760101

--

18,0

18,0

 

Quan hệ công chúng

D360708

--

23,0

22,0

 

Quảng cáo

D320110

--

23,0

21,5

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

--

--

27,5

 

 

*Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung

2.1. Chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển

 

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

5

18,5

5

18,5

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

5

18,5

5

18,5

Văn hóa phát triển

D310201

535

10

18,5

10

18,5

Chính sách công

D310201

536

5

18,5

5

18,5

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

5

18,5

5

18,5

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (đã điền đủ thông tin xét tuyển).

- Hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. Sau khi tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, Học viện sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung các đợt kế tiếp (sẽ có thông báo sau).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ sau: Phòng Đào tạo tập trung, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ