Nguyện vọng

»

ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1

 Theo đó, ĐH Đà Nẵng sẽ xét tuyển thêm 1.953 chỉ tiêu các bậc học cho 3 trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum.

Cụ thể các ngành gồm:

 

DDC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 

Chỉ tiêu

1

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01

35

2

C420201

Công nghệ sinh học

A00, B00,D07, D08

68

4

C510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

A00, A01, C01, V01

57

5

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A00, A01, C01

50

6

C510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A00, A01, C01

97

7

C510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

A00, A01, C01

69

8

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01

26

9

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01

32

11

C510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00, A01, C01

41

12

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, C01

55

13

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

A00, A01, C01

68

14

C510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A00, B00, D07

45

15

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07

58

16

C540102

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07

35

17

C580302

Quản lý xây dựng

A00, A01, C01

53

VI

DDI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

C340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

88

2

C340115

Marketing

A00, A01, D01, D07

43

3

C340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

167

4

C480101

Khoa học máy tính

A00, A01, D01, D07

61

5

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

A00, A01, D01, D07

58

6

C480104

Hệ thống thông tin

A00, A01, D01, D07

56

7

C480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, D01, D07

203

8

C480202

Tin học ứng dụng

A00, A01, D01, D07

106

9

C510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, D01, D07

44

10

C340301LT

Kế toán (liên thông)

A00, A01, D01, D07

40

11

C480201LT

Công nghệ thông tin (liên thông)

A00, A01, D01, D07

34

VII

DDP

PHÂN HIỆU KON TUM

 

 

1

C340121

Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01

18

2

C340301

Kế toán

A00, A01, D01

20

3

C420201

Công nghệ sinh học

A00, B00

17

4

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A00, A01

19

5

D140202

Giáo dục Tiểu học

A00, A01, D01

 

6

D140209

Sư phạm Toán học

A00, A01, D01

 

7

D340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

24

8

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01

4

9

D340121

Kinh doanh thương mại

A00, A01, D01

10

10

D340201

Tài chính - ngân hàng

A00, A01, D01

22

11

D340301

Kế toán

A00, A01, D01

 

12

D380107

Luật kinh tế

A00, A01, D01

 

13

D480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, D07

24

14

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, D07

25

15

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00, A01, D07

30

16

D580301

Kinh tế xây dựng

A00, A01, D07

36

17

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, D01

15

Thời gian ĐH Đà Nẵng nhận hồ sơ là từ 26.8 đến hết ngày 7.9 cho đợt xét tuyển bổ sung này.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ