Nguyện vọng

»

NV2 Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM

 Trường: Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM

 
Mã trường: QSX
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm Xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D220310Lịch SửC2440Điểm đã nhân hệ số 2
2D220310Lịch SửD118 
3D140101Giáo dục họcC,D117.540 
4D580105Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)A1740 
5D580105Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)A117.5 
6D580105Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học)D119 
7D220208Ngôn ngữ ItaliaD123.530Điểm đã nhân hệ số 2
8D220208Ngôn ngữ ItaliaD324.5Điểm đã nhân hệ số 2

TIN KHÁC

Video

Bản đồ