Nguyện vọng

»

ĐH Duy Tân Đà Nẵng tuyển thêm 3.500 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung

Ngày 28.8, ĐH Duy Tân Đà Nẵng thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ 2015. Theo đó, sẽ tuyển thêm 3.500 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

 Cụ thể:

I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM THI 3 MÔN + ĐIỂM ƯU TIÊN (Đối tượng và Khu vực)
*Điểm Ưu tiên:
+ Theo Khu vực:
Khu vực 1 : + 1.5 điểm
Khu vực 2NT : + 1 điểm
Khu vực 2 : + 0.5 điểm
+ Theo đối tượng:
Đối tượng từ 1 - 4: + 2 điểm
Đối tượng từ 5 - 7: +1 điểm

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

TÊN NGÀNH HỌC

Mã ngành

Điểm

Chọn tổ hợp môn Xét tuyển

Kiến trúc Công trình

D580102

18

1.Toán, Lý, Vẽ *2
2.Toán, Văn, Vẽ *2

Kiến trúc Nội thất

D580102

17

Kỹ thuật Mạng

D480103

15

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

Công nghệ Phần mềm

D480103

15

Hệ thống Thông tin Quản lý

D340405

15

Điện Tự động

D510301

15

Thiết kế Số

D510301

17

Điện tử - Viễn thông

D510301

15

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

D340101

15

Quản trị Marketing

D340101

15

Tài chính Doanh nghiệp

D340201

15

Ngân hàng

D340201

15

Kế toán Kiểm toán

D340301

15

Kế toán Doanh nghiệp

D340301

15

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

D580201

16

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

Xây dựng Cầu đường

D510102

15

Công nghệ Quản lý Xây dựng

D510102

15

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D510406

15

1. Toán, Lý, Hoá
2. Toán, Lý, Ngoại ngữ
3. Toán, Hoá, Sinh

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

D850101

15

Quản trị Du lịch & Khách sạn

D340103

15

1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, ngoại ngữ
3.Toán, Văn, ngoại ngữ
4.Văn, Sử, Địa

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

D340103

15

Văn - Báo chí

D220330

15

1.Văn, Sử, Địa
2.Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn hóa Du lịch

D220113

15

Quan hệ Quốc tế

D310206

15

Thiết kế Đồ họa

D480103

15

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

17

4.Toán, Lý, Vẽ*2

5.Toán, Văn, Vẽ*2

Luật Kinh tế

D380107

16.5

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Văn, Sử, Địa

Bác sĩ Đa khoa

D720101

*

* Đủ chỉ tiêu

Dược sỹ (Đại học)

D720401

18

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Hoá, Sinh
3.Toán, Văn, Sinh
4.Toán, Văn, Hoá

Điều dưỡng Đa khoa

D720501

15

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Hoá, Sinh
3.Toán, Văn, Sinh
4.Toán, Văn, Hoá

Anh văn Biên Phiên dịch

D220201

17

1.Toán, Văn, Anh*2
2. Sử, Văn, Anh*2

Anh văn Du lịch

D220201

17

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG (Liên thông lên Đại học ngay tại trường)

TÊN NGÀNH HỌC

Điểm

Mã ngành

Chọn tổ hợp môn Xét tuyển

Công nghệ Thông tin

12

C480201

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

Xây dựng

12

C510102

Điện tử - Viễn thông

12

C510301

Quản trị & Nghiệp vụ Marketing

12

C340101

Tài chính - Ngân hàng

12

C340201

Kế toán

12

C340301

Môi trường

12

C510406

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Hoá, Sinh

Du lịch

12

C340107

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Văn, Sử, Địa

Điều dưỡng

12

C720501

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Hoá, Sinh

3.Toán, Văn, Sinh

4.Toán, Văn, Hoá

Văn hóa Du lịch

12

C220113

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Ngoại ngữ

Anh văn

12

C220201

1.Toán, Văn, tiếng Anh

2.Văn, Tiếng Anh, Sử

Đồ họa Máy tính & Multimedia

12

C480201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Toán, Lý, Vẽ

5.Toán, Văn, Vẽ

TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ

 

TÊN NGÀNH HỌC

Điểm

Mã ngành

Môn thi

 

Carnegie Mellon (CMU, 1 trong 4 trường mạnh nhất về CNTT của Mỹ)

 

Anh ninh Mạng chuẩn CMU

15

D480103

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

 

Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU

15

D480103

 

Hệ thống Thông tin Qlý chuẩn CMU

15

D480103

 

Cao đẳng Công nghệ Thông tin

12

C480201

 

Penn State (PSU, 1 trong 5 trường Đại học Công lập lớn nhất Mỹ)

 

Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU

15

D340101

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

 

Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU

15

D340103

 

Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU

15

D340103

 

Tài chính Ngân hàng chuẩn PSU

15

D340201

 

Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU

15

D340301

 

Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU

12

C340301

 

Cao đẳng Du lịch chuẩn PSU

12

C340107

 

Cao đẳng Tài chính Ngân hàng chuẩn PSU

12

C340201

 

California State University (CSU, lớn nhất hệ thống ĐH Bang California)

 

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU

15

D580201

1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ
4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

 

 

 

 

Kiến trúc Công trình chuẩn CSU

16

D580102

1. Toán, Lý, Vẽ*2
2. Toán, Văn, Vẽ*2

 

Ghi chú:
- Môn Vẽ Mỹ thuật: dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học trong cả nước có tổ chức thi.
- Sinh viên được phép CHUYỂN NGÀNH học sau một học kì hoặc một năm học theo qui chế của Bộ GD&ĐT.
- Đại học Duy Tân làm việc cả ngày Thứ 7 & Chủ Nhật.
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC & DU HỌC TẠI CHỖ 

Chương trình

Điểm

1. Du học tại chỗ lấybằng Mỹvới Đại họcUpper Iowa

15

2. Du học qua chương trình2+2lấy bằng Mỹ của Đại học PurduehoặcAppalachian State

15

3. Du học qua chương trình2+2lấy bằng Mỹ của Đại học MEDAILLE

12

4. Du học qua chương trình1+1+2với Cao đẳng Cộng đồng Lorain, Ohio hayGreen River

12

5.Du học qua chương trình3+1lấy bằng Anh với Đại học Coventry

15

Xem thêm tại http://duhoc.duytan.edu.vnhttp://uiu.edu.vn

2. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT:
Xét tuyển kết quả học tập 5 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 10; lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
2.1. Trình độ Đại học
*Tất cả các ngành Xét học bạ
Điểm Xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 = 18 điểm
*Ngành Kiến trúc
Điểm Xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm Vẽ Mỹ thuật * 2 = 18 điểm
Trong đó:
+ Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 = 12,0 điểm;
+ Môn Vẽ Mỹ thuật: dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học trong cả nước có tổ chức thi.
2.2. Trình độ Cao đẳng
Điểm Xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 = 16,5 điểm
II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Nhận hồ sơ Xét tuyển: từ ngày 26/08/2015
III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN:
1. Hồ sơ xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: Bản sao Học bạ, Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp Tạm thời hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT và mẫu đơn bổ sung hồ sơ xét tuyển tải trên website của trường kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh.
2. Hồ sơ xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu đăng ký Xét tuyển (Tải TẠI ĐÂY), Bản chính Giấy Chứng nhận Kết quả thi kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh.
3. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng
4. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Ban Tuyển sinh, Đại học Duy Tân - 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: 05113. 650403
IV. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ
- 50 Suất Học bổng TOÀN PHẦN & BÁN PHẦN cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ. Chi phí dự trù gần 800 triệu đồng/1 sinh viên, áp dụng đối với thí sinh có kết quả 3 môn thi tương ứng khối thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.
- 1.200 Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2015.
- Học bổng 30% học phí liên tục trong 4 năm học cho 150 thí sinh đầu tiên đăng ký theo học các chuyên ngành Văn - Báo chí và Văn hóa Du lịch.
- Học bổng 20% học phí đầu vào (học kỳ 1) cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường.
- Học bổng 1 Triệu VNĐ cho tất cả những thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đăng ký vào học các ngành: Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Thiết kế số, Điện tự động, Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia, Điều dưỡng.
- 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2015.
BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH, ĐẠI HỌC DUY TÂN
182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng, Điện thoại: (0511) 3653561 - 3650403 – 3827111
Đường dây nóng: 0905294390 - 0905294391
Mọi thông tin về TUYỂN SINH có thể tìm hiểu chi tiết tạihttp://tuyensinh.duytan.edu.vn

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ