Nguyện vọng

»

CẬP NHẬt 130 trường ĐH, CĐ xét Nguyện vọng bổ sung

 Tính đến 15 giờ ngày 27-8, 130 trường ĐH, CĐ đã có thông tin về: Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2 (còn gọi là chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1) trình độ đại học và cao đẳng, được phân theo từng trình độ và từng ngành; Mức điểm trúng tuyển đợt 1 (thường là điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2) của mỗi trình độ/mỗi ngành; Tổ hợp các môn xét tuyển và điều kiện xét tuyển khác (nếu có) theo từng trình độ/ngành.

- 26 trường đại học, học viện, phía bắc tại đây.

- 36 trường cao đẳng phía bắc tại đây.

- 20 trường đại học, học viện phía Nam tại đây.

- 48 trường cao đẳng phía Nam tại đây.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ