Nguyện vọng

»

NV2 Đại học Sư Phạm Hà Nội

 Trường: Đại học Sư Phạm Hà Nội

 
Mã trường: SPH
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm Xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D460101Toán họcA2028 
2D460101Toán họcA120 
3D140214SPKT C.NghiệpA1544 
4D140214SPKT C.NghiệpA115 
5D550330Văn họcC1641 
6D550331Văn họcD116 
7D550332Văn họcD216 
8D550333Văn họcD316 
9D140205Giáo dục chính trịC159 
10D140206Giáo dục chính trịD115 
11D140207Giáo dục chính trịD215 
12D140208Giáo dục chính trịD315 
13D760101Công tác xã hộiC1623 
14D760101Công tác xã hộiD116 
15D140208GD Quốc phòng - An ninhA15107 
16D140208GD Quốc phòng - An ninhC15 
17D140233SP Tiếng PhápD12030 
18D140233SP Tiếng PhápD320 
 

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ