Nguyện vọng

»

NV2 ĐH Văn hóa Hà Nội 2014

 ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nguyện vọng 2) vào trường năm 2014.

Theo đó, các ngành xét tuyển như sau:

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ