Nguyện vọng

»

NV2 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2014

 

NV2 Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 
 
Mã trường: DTQ
STTMã ngànhTên nghànhKhối thiĐiểm xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D340120Kinh doanh Quốc tếA,A1,D11350 
2D340101Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chínhA,A1,D11360 
3D340301Kế toán: Kế toán và Tài chínhA,A1,D11360 
4D850101Quản lý Tài nguyên và Môi trường:Quản lý môi trường và phát triển bền vữngA,A1,D11370Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 70
5D850101Quản lý Tài nguyên và Môi trường:Quản lý môi trường và phát triển bền vữngB1470Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 70
TIN KHÁC

Video

Bản đồ