• Như vậy, Học viện CSND tiếp tục dẫn đầu các trường CAND về số lượng hồ sơ tham gia xét tuyển vào trường.

Học viện CSND đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện kỹ thuật, cán bộ tuyển sinh để phục vụ cho việc nhập dữ liệu tuyển sinh, tuy nhiên hiện nay cũng giống như các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, nhà trường cũng đang “chờ” thí sinh.

Có khoảng 26.000 hồ sơ xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh minh họa.

Để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong khâu đăng ký xét tuyển (tránh sai sót về thông tin điểm, thông tin cá nhân thí sinh), Học viện CSND đã thiết kế phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Cụ thể như sau:

Trước khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi cho công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển, Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện CSND năm 2015 đề nghị thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến lưu ý phải nhập đúng số CMND, nhập đúng mật khẩu đã cung cấp cho từng thí sinh là mã số in đậm (gồm cả số 0 ở đầu dãy số) trên "Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi xét tuyển các trường CAND năm 2015" đã gửi cho từng thí sinh.

Tại các môn thi tương ứng với khối thi đã đăng ký, thí sinh cần nhập đúng điểm thi của mình (Điểm lẻ dùng dấu chấm ngăn cách, ví dụ: 6.25). Nếu nhập sai định dạng điểm hoặc không nhập điểm, hệ thống sẽ thông báo.

Thí sinh cần kiểm tra và nhập điểm lại. Chi tiết, thí sinh xin truy cập www.thisinh.hvcsnd.edu.vn